Registrace nového uživatele

Volej levně

Tarif volej levně je určen pro zákazníky, kteří požadují co nejlevnější ceny hovorného, je to však někdy na úkor kvality.
U tohoto tarifu jsou nejvýhodnější ceny hlavně do zahraničí a na České pevné linky. Volání na České mobily je stejně kvalitní a za stejnou cenu, jako u tarifu volej kvalitně.
U tohoto tarifu nejsme schopni garantovat kvalitu a v některých případech i správnost tarifikace a to z důvodu, že většina hovorů je zde spojována přez síť zahraničního telefonního operátora, který odmítá řešit reklamace s ohledem na nízkou cenu.
Kde se vyskytují  a nevyskytují problémy?
- Hovory na České mobily jsou spojovány přes spolehlivou Českou telefonní síť, tudíž problémy nejsou.
- Většina hovorů do zahraničí je spojena správně, ale najdou se i vyjímky viz níže.
- U hovorů na Českou pevnou linku se velmi často vyskytují problémy viz níže.
Vysledované problémy s kvalitou:
- Je slyšet vyzváněcí tón a přesto volanému nezvoní telefon. (zavěsit a volat znovu)
- Je slyšet vyzváněcí tón, začne běžet počítadlo hovoru - to znamená, že hovor začal být tarifikován! a přesto volanému nezvoní telefon. (ihned zavěsit a volat znovu)
- Je slyšet divný vyzváněcí tón, počítadlo hovoru neběží. (čekat asi 15 až 20 vteřin, pokud to volaný nezvedne, zavěsit a volat znovu)
- Není slyšet vyzváněcí tón, ve sluchátku se ozývají divné zvuky,  počítadlo hovoru neběží. (čekat asi 15 až 20 vteřin, pokud to volaný nezvedne, zavěsit a volat znovu)
- Není slyšet vyzváněcí tón, ve sluchátku se ozývají divné zvuky,  počítadlo hovoru běží - to znamená, že hovor začal být tarifikován! a přesto volanému nezvoní telefon. (ihned zavěsit a volat znovu).
- Ozve se anglická hláška, že nebylo možno hovor spojit (zavěsit a volat znovu)
 
V případě, že začne běžet počítadlo hovoru na Vašem telefonu a neslyšíte volaného, ihned zavěsit!
 
Bohužel nejsme schopni vyřizovat reklamace u této služby, jelikož nám zahraniční operátor předloží záznamy o spojeném hovoru a nedokážeme mu, že hovor nebyl spojen s volaným.

 

Volej kvalitně

Tarif volej kvalitně je určen pro zákazníky, kteří potřebují mít jistotu, že se vždy dovolají kam potřebují a v plné kvalitě.
U tohoto tarifu je garantována kvalita velkým Českým telefonním operátorem a v případě jakéhokoli problému či reklamace jsme s nimi schopni situaci rychle řešit.

Volej levně - CZ kvalitně

Tarif volej levně - CZ kvalitně je určen pro zákazníky, kteří potřebují mít jistotu, že se vždy dovolají po České republice v plné kvalitě a v případě volání do zahraničí je hovorné co nejlevnější.
U tohoto tarifu je garantována kvalita volání po ČR velkým Českým telefonním operátorem a v případě jakéhokoli problému či reklamace jsme s nimi schopni situaci rychle řešit.
Kvalita volání do zahraničí viz tarif volej levně.

Všeobecné podmínky

Definice pojmů

  • poskytovatel = společnost Telefonuji s.r.o.
  • zákazník = všichni registrovaní klienti na WWW.telefonuji.cz
  • služby = všechny poskytované služby, které nabízí poskytovatel

Poskytovatel bude zákazníkovi dodávat služby v co nejvyšší kvalitě. Výpadek, přerušení nebo zhoršení kvality služby neopravňuje zákazníka požadovat jakékoli odškodné na poskytovateli.

Poskytování služeb je umožněno až na základě předplaceného kreditu zákazníkem. Ve vybraných případech lze poskytovat služby i bez předplaceného kreditu, k tomuto musí být však vyhotovena smlouva a záleží jen na poskytovateli, jestli na tento smluvní vztah přistoupí.

Poskytovatel se zavazuje, že nezneužije osobních údajů zákazníků, ani je nepředá třetí osobě.

Zákazník se zavazuje, že bude využívat služeb tak, aby nepoškozoval poskytovateli jeho zařízení a neblokoval a jinak neztěžoval provoz poskytovatelova zařízení. V případě, že se zjistí pokus ze strany zákazníka o podvod na poskytovatele či nějaké falšování údajů a podobné kroky, které mají poškodit poskytovatele případně ostatní zákazníky nebo třetí osobu, zavazuje se zákazník za tento čin zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50000 Kč a veškeré škody vzniklé jeho počínáním a to do týdne od zjištění a vyčíslení škody.

Poskytovatel i zákazník se zavazují počínat si tak, aby druhému nezpůsobili úmyslně škodu jak finanční tak i jinou.

Zákazník se zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytnuté služby i v případě, že dojde k výpadku tarifikace a díky tomu se zákazníkovi podaří přečerpat předplacený kredit.

Ceny za služby jsou účtovány dle ceníku. Ceník určuje poskytovatel dle svého uvážení. Změnu ceníku poskytovatel oznámí zákazníkům e-mailem, má-li o to zákazník zájem.

Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem se řídí zákony České republiky a veškeré případné spory budou řešit české instituce k tomu určené.

Za zákazníka, kterému ještě nebylo 18 let odpovídá zastupující osoba.

Poskytovatel může změnit tyto všeobecné podmínky. Zákazníky o této změně bude informovat e-mailem.