Všeobecné podmínky

Definice pojmů

  • poskytovatel = společnost Telefonuji s.r.o.
  • zákazník = všichni registrovaní klienti na www.telefonuji.cz
  • služby = všechny poskytované služby které nabízí poskytovatel

Poskytovatel bude zákazníkovy dodávat služby v co nejvyšší kvalitě. Výpadek, přerušení nebo zhoršení kvality služby neopravňuje zákazníka požadovat jakékoli odškodné na poskytovateli.

Poskytování služeb je umožněno až na základě předplaceného kreditu zákazníkem. Ve vybraných případech lze poskytovat služby i bez předplaceného kreditu, k tomuto musí být však vyhotovena smlouva a záleží jen na poskytovateli, jestli na tento smluvní vztah přistoupí.

Poskytovatel se zavazuje, že nezneužije osobních údajů zákazníků ani je nepředá třetí osobě.

Zákazník se zavazuje, že bude využívat služeb tak, aby nepoškozoval poskytovateli jeho zařízení a neblokoval a jinak neztěžoval provoz poskytovatelova zařízení. V případě, že se zjistí pokus ze strany zákazníka o podvod na poskytovatele či nějaké falšování údajů a podobné kroky, které mají poškodit poskytovatele případně ostatní zákazníky nebo třetí osobu, zavazuje se zákazník za tento čin zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50000 Kč a veškeré škody vzniklé jeho počínáním a to do týdne od zjištění a vyčíslení škody.

Poskytovatel i zákazník se zavazují počínat si tak, aby druhému nezpůsobili úmyslně škodu jak finanční tak i jinou.

Zákazník se zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytnuté služby i v případě, že dojde k výpadku tarifikace a díky tomu se zákazníkovi podaří přečerpat předplacený kredit.

Ceny za služby jsou účtovány dle ceníku. Ceník určuje poskytovatel dle svého uvážení. Změnu ceníku poskytovatel oznámí zákazníkům e-mailem, má-li o to zákazník zájem.

Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem se řídí zákony České republiky a veškeré případné spory budou řešit české instituce k tomu určené.

Za zákazníka kterému ještě nebylo 18 let odpovídá zastupující osoba. Ta také dohlíží, aby neplnoletý zákazník nepoužíval linky s erotickým obsahem a neobtěžoval ostatní účastníky v konferencích nemístným chováním a podobně.

Poskytovatel má právo monitorovat všechny konference a nahrávky umístěné do systému www.telefonuji.cz a na základě tohoto monitoringu případně zrušit uživateli, který se chová nemístně a obtěžuje ostatní přístup do těchto služeb.

Poskytovatel může změnit tyto všeobecné podmínky. Zákazníky o této změně bude informovat e-mailem.